โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ช่อมะกอกเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  14 มีนาคม 2565 11:14    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 542  


เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ช่อมะกอกเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคีและส่งเสริมสุขภายพลานามัยของนักเรียน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน