โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรม เดินทางไหล-อยู่ค่ายพักแรม ในวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๕
  14 มีนาคม 2565 11:22    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 365  


เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรม เดินทางไหล-อยู่ค่ายพักแรม ในวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน