เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

ค่ายเยาวชนจิตอาสาพระราชทาน
  14 มีนาคม 2565 12:37    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 529  


เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีหน่วยงาน
-จิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดสกลนคร
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
-บรรเทาสาธารณภัยทีมพญาเต่า
ให้ความรู้
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน