โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  6 มิถุนายน 2565 21:20    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 375  


วันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนยวการโรงเรียน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป และร่วมลงนามถวายพระพร
ณ โดมอเนกส์ประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน