โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การขับเคลื่อนตามโครงการ "สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ประจำปี ๒๕๖๕
  2 กันยายน 2565 15:34    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 86  


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดยคุณแม่ผู้อำนวยการ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ คณะผู้รับผิดชอบ และตัวแทนนักเรียนได้เข้ารับการตรวจเยี่ยม เสริมพลัง การขับเคลื่อนตามโครงการ "สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะอนุกรรมการป้องกันนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่จังหวัดสกลนคร ณโรงเรียนบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน