โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โคกหนองนาเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  5 มกราคม 2566 09:27    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 350  


วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โคกหนองนาเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายณัฐพงศ์ ชุมปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล กรีฑา ชักเย่อ และกิจกรรมประกวดดาว - เดือน แต่ละคณะสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ มีการออกกำลังกาย มีทักษะทางด้านการแข่งขันกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก สามัคคีความร่วมมือกัน ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน