โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  3 ธันวาคม 2562 11:16    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 621  


๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดในการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรม ผลการดำเนินงานโครงงานดีเด่นของโรงเรียน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน