โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ:ศาลจำลองเพื่อเยาวชน:ด้วยความร่วมมือกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  5 ธันวาคม 2563 16:59    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 481  


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดยคุณแม่ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ:ศาลจำลองเพื่อเยาวชน:ด้วยความร่วมมือกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยมี นายธิตินันต์ ธัญญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน