โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องด้วย สศศ. มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  25 มิถุนายน 2564 15:20    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 807  


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องด้วย สศศ. มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม OBEC Channel สพฐ.๑ ชั้น๑ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
ขึ้นด้านบน