โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

14/65 : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔ ดาว ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 กันยายน 2565 13:26   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 153  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔ ดาว ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
301056586_592866219293064_1354045858916218652_n.jpg

ขึ้นด้านบน