อาชีพเกษตรกรรม
อาชีพอุตสาหกรรม
อาชีพคหกรรม
อาชีพพาณิชย์
อาชีพสร้างสรรค์
อาชีพอื่นๆ

2/62 : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
11 กรกฏาคม 2562 12:08   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 31   มีการแก้ไข  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมหลังเก่า
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562

ขึ้นด้านบน