โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

29/62 : การแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาดีหนองไผ่เกมส์ ๒๕๖๒
3 ธันวาคม 2562 11:44   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 149  

25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔ การจัดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาดีหนองไผ่เกมส์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร


คลิกดูรายละเอียดขึ้นด้านบน