อาชีพเกษตรกรรม
อาชีพอุตสาหกรรม
อาชีพคหกรรม
อาชีพพาณิชย์
อาชีพสร้างสรรค์
อาชีพอื่นๆ

1/62 : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
11 กรกฏาคม 2562 11:58   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 19   มีการแก้ไข  

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
2562-รับนักเรียนย่อ-300x150.jpgขึ้นด้านบน