กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ

1/62 : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
11 กรกฏาคม 2562 11:58   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 34   มีการแก้ไข  

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
2562-รับนักเรียนย่อ-300x150.jpgขึ้นด้านบน