เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก และมอบเกียรติบัตรต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๕
  6 มิถุนายน 2565 21:15    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 1133  


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก และมอบเกียรติบัตรต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน