โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
  10 กรกฏาคม 2565 13:48    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 293  


วันศุกร์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเกษมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน