เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

พิธีเฉลิมพระเกียรติามเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  8 มิถุนายน 2566 11:49    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 173  


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติามเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน