เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ ๔ “ประดู่ทองเกมส์”
  15 มีนาคม 2567 14:16    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 78  


ด้วยศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ ๔ “ประดู่ทองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งมี นายธีรพล ผ่องกมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ที่ ๔ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬา ประเภท กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ โดยมีนายณรงศักดิ์ จันทรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน