โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗
  15 มีนาคม 2567 14:46    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 27  


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน