โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562
  15 สิงหาคม 2558 11:16    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 143  


วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ หรือ “วันลูกเสือ”
ขึ้นด้านบน