โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ร่วมจัดทำผ้าป่ามหากุศลเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบันไดทางขึ้นปราสาทพระธาตุภูเพ็ก
  3 ธันวาคม 2562 11:22    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 65  


19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมจัดทำผ้าป่ามหากุศลเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบันไดทางขึ้นปราสาทพระธาตุภูเพ็ก โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดถวายผ้าป่า ซึ่งโรงเรียนได้นำนักเรียนจิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมภารกิจปรับปรุงซ่อมแซมบันไดพระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน