โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๑๑๗ ปี ของดีเมืองพรรณานิคม และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
  19 ธันวาคม 2562 13:25    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 1437  


๑๑๗ ปี ของดีเมืองพรรณานิคม และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครการแห่ขบวนวัฒนธรรมและการแสดงมหรสพกลางคืน โดยนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร "อำนวยการแสดงโดย คุณแม่ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ขึ้นด้านบน