โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รับรายงานตัวนักเรียนเข้าโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  6 สิงหาคม 2563 08:40    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 649  


28-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร รับรายงานตัวนักเรียนเข้าโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 3 วัน วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยโรงเรียนมีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) โดยมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ การใช้เจลแฮลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองที่มา ส่งลูกหลานได้ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขึ้นด้านบน