โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตอนรับ นายธฤติ ประสานสอน รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา
  4 กุมภาพันธ์ 2564 18:23    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 602  


วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมตอนรับ นายธฤติ ประสานสอน รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน