โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว
  11 มีนาคม 2564 11:33    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 574  


วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว
ณ หอประชมรวงผึ้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน