โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมค่ายอบรม"ค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น"
  19 มีนาคม 2564 10:31    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 49  


วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมค่ายอบรม"ค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น" โดยมี นางสาววณิดา แสนสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน