โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อบรมพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (รุ่นที่ ๑)
  19 มีนาคม 2564 10:36    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 31  


วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (รุ่นที่ ๑)
ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณปาร์ควิว กรุงเทพมหานคร
ขึ้นด้านบน