โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ชนิดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เข็มที่ ๑ ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑
  5 พฤศจิกายน 2564 11:58    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 666  


เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้เข้าให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ชนิดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เข็มที่ ๑ ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑ โดยทำการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุ ๑๒ -๑๘ ปี จำนวน ๑๖๗ คน โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ ๑๑) ลงมาตรวจเยี่ยม ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการฉีดให้กับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองด้วยความสมัครใจ ณหอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน