โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

33/62 : ๑๑๗ ปี ของดีเมืองพรรณานิคม และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
19 ธันวาคม 2562 13:30   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 100  

๑๑๗ ปี ของดีเมืองพรรณานิคม และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครการแห่ขบวนวัฒนธรรมและการแสดงมหรสพกลางคืน โดยนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร "อำนวยการแสดงโดย คุณแม่ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์คลิกดูรายละเอียดขึ้นด้านบน