โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

11/63 : ผู้บริหาร ครู และบุคลากร "ร่วมยินดีกับครูใหม่"
22 สิงหาคม 2563 13:02   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 92   มีการแก้ไข  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ร่วมยินดีกับ ข้าราชการครู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวชนิดา แก้วดี ตำแหน่ง ครู ในโอกาสสอบบรรจุแต่งตั้งฯ ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และพนักงานราชการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายชัยฤทธฺ์ เนตรกันหา 2. นางสาวปิยฉัตร ประทุมรัตน์ 3.นางสาวทิพย์วรรณ สนธิรักษ์ 4. นางสาววิจิตรา หาระทา ในโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


ยินดีต้อยรับครูใหม่.jpg

ขึ้นด้านบน