โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

26/62 : การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
3 ธันวาคม 2562 11:41   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 42  

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดในการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรม ผลการดำเนินงานโครงงานดีเด่นของโรงเรียน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร


คลิกดูรายละเอียดขึ้นด้านบน