โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

8/65 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
1 พฤษภาคม 2565 19:16   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 333   มีการแก้ไข  

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

2.jpg

2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก.png

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

ขึ้นด้านบน