โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

8/66 : ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
7 สิงหาคม 2566 11:41   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 216   มีการแก้ไข  

แจ้งทุกโรงเรียนครับ
ลิงค์นี้จะเป็นลิงค์ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะครับ หลังจากนี้หากจะดำเนินการใดขอความร่วมมือทุกโรงเรียนให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ตามลิงค์ที่ส่งให้นี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของสีและฟอนต์ต่างๆครับ ขอบคุณครับ

https://drive.google.com/drive/folders/18tk9woCFPOSTocl-hUNQ7ZMKOHRTrMtb?usp=sharing
ตรา รปค_53 ใหม่.png

ขึ้นด้านบน