โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

7/66 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเยี่ยม อันดับที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
8 มิถุนายน 2566 11:56   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 168  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ได้รับรางวัลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเยี่ยม
อันดับที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
352374288_624988639544106_73858035694686174_n.jpg

ขึ้นด้านบน