โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2/65 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
18 มกราคม 2565 13:47   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 255  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถตรวจสอบ เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อนามสกุล และ ห้องสอบได้ตามประกาศ ลงไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม 256ุ5

ขึ้นด้านบน