โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

10/63 : รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" ประจำปีพ.ศ.2562
11 สิงหาคม 2563 09:59   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 87   มีการแก้ไข  

ขอแสดงความยินดีกับท่านผุ้อำนวยการ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ.2562


คลิกดูรายละเอียด


ขึ้นด้านบน