โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

12/63 : วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ ๕๗ ปี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
22 สิงหาคม 2563 15:32   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 31   มีการแก้ไข  

วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ ๕๗ ปี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


คลิกดูรายละเอียด

วันครบรอบพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชา.jpg

ขึ้นด้านบน