โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

4/62 : โครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัล
25 กรกฏาคม 2562 11:56   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 77   มีการแก้ไข  

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (Digital Economy) โดยท่านวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ภายในงานมีพิธีลงนาม MOU โครงการ “TOT Young Club” ระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ ผู้จัดการ ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๒.๒ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๒ ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา “ลงแขก ปลูกกล้วย ช่วยชุมชน” และมอบพันธุ์ไม้ผลและพันธุ์ไก่ดำให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
TOT Young Club.jpg

ขึ้นด้านบน