โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

11/65 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง ขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
10 กรกฏาคม 2565 13:53   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 196  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง ขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
S__33226930.jpg

ขึ้นด้านบน