โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

10/65 : ขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ตำแหน่ง ครู ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
28 มิถุนายน 2565 09:49   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 226  

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ตำแหน่ง ครู ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขอแสดงความยินดี_ครู.jpg

ขึ้นด้านบน