โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

4/63 : ประกาศเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6
27 มีนาคม 2563 15:22   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 207   มีการแก้ไข  

เนื่องด้วยสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้ประกาศเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2562 ไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวโดยเร่งด่วนสามารถติดต่อทางงานทะเบียน-วัดผลได้โดยตรง ที่เบอร์ 086-2839497, 089-2275841, 098-6939001 ค่ะ
img016.jpg

ประกาศรายชื่อ.jpg

ขึ้นด้านบน