โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

31/62 : วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
9 ธันวาคม 2562 09:57   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 115  

5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร


คลิกดูรายละเอียด
ขึ้นด้านบน