โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

13/65 : ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย "ระดับดีเด่น ประจำปี 2565"
17 กรกฏาคม 2565 22:04   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 170  

293181170_1110619506189956_8457690606470342382_n.jpg

ขึ้นด้านบน