โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

7/65 : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2565 21:18   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 703   มีการแก้ไข  

ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 5 และ 6
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


ขึ้นด้านบน