เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

กิจกรรมแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ ๔ ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกล สู่สากล”
  2 กันยายน 2565 15:41    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 278  


วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓จังหวัดสกลนครนำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ ๔ ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกล สู่สากล”โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน และเยี่ยมชมผลงาน ของนักเรียน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ขึ้นด้านบน