โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมลงแขกดำนา นาหว่าน นาโยน นาดำ สืบสานประเพณีท้องถิ่น
  5 กันยายน 2565 09:34    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 252  


วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา นาหว่าน นาโยน นาดำ สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน