เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562
  9 กรกฏาคม 2562 16:33    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 1038  


“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 จากนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คณะครู นักเรียน ร่วมกันปฏิญาณตน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE การเผาทำลายยาเสพติด การเดินรณรงค์ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
ขึ้นด้านบน