เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชการที่ ๖
  19 ธันวาคม 2566 11:11    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 129  


วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ”โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชการที่ ๖ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้มีพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จพิธี ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน