เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

อบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR/AED โครงการ "ซีพีอาสา CPR กู้ชีพ"
  22 สิงหาคม 2566 13:50    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 173  


วันจัทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ อบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR/AED โครงการ "ซีพีอาสา CPR กู้ชีพ" ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน