โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมวันมาฆบูชา
  11 มีนาคม 2564 11:41    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 603  


วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีกำหนดการเวลา ๗.๐๐ - ๘.๐๐ น.ครูหอนอนและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรตามเส้นทางเดินพระบิณฑบาตร เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมสวดมนต์เย็น เวียนเทียนและเจริญภาวนา
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน