เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
  15 มีนาคม 2567 15:03    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 224  


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร อำนวยการโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ การนี้ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ กล่าวปัจฉิมโอวาท มอบทุนการศึกษานักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์กับโรงเรียน และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน